Jeg heter Terje Bjøranger.  I mer enn tyve år har jeg arbeidet med det som kalles æreskriminalitet, eller æresrelatert vold, og har bistått i et par tusen enkeltsaker. På disse sidene deler jeg mine erfaringer med dette arbeidet, og presenterer bøkene jeg har skrevet i thriller-sjangeren.

Hvis du selv er utsatt for æresrelatert vold, eller kjenner noen som er det, gir jeg deg noen tips på denne siden om hvordan dette kan håndteres.

Jeg er jurist, og har siden 2015 jobbet som politiadvokat i Kripos.  Fra 2010 til 2015 var jeg politiinspektør, og leder for utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt (nå Øst politidistrikt).

Tidligere har jeg jobbet som rådgiver i Utlendingsdirektoratet (2002 - 2009), hvor jeg blant annet etablerte Kompetanseteamet mot æresrelatert vold sammen med politioverbetjent Gunnar Svensson, og leder for Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS), Eva Khan. Jeg har også jobbet i barneverntjenesten.

Jeg har også gitt ut fire krimbøker, som alle er basert på et aktuelt kriminalitetsbilde.

Dette er min private side.

Hvis du vil kontakte meg, kan du gjøre det her: terje.bjoranger@gmail.com