Jeg heter Terje Bjøranger.  I mer enn tyve år har jeg arbeidet med det som kalles æresrelatert vold, og har bistått i drøyt 1000 enkeltsaker.

Her deler jeg noen erfaringer.

Eksempler på denne typen vold er tvangsekteskap og æresdrap. Men det er mye mer enn det.

I tillegg skriver jeg om temaer som menneskesmugling, og andre typer grenseoverskridende kriminalitet - utfordringer som følger av ulovlig migrasjon.

Hvis du selv er utsatt for æresrelatert vold, eller kjenner noen som er det, gir jeg deg noen tips på denne siden om hvordan dette kan håndteres.

Jeg er jurist, og jobber for tiden som politiadvokat i Kripos.  Fra 2010 til 2015 var jeg politiinspektør, og leder for utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt (nå Øst politidistrikt.

Tidligere har jeg jobbet som rådgiver i Utlendingsdirektoratet (2002 - 2009), hvor jeg blant annet etablerte Kompetanseteamet mot æresrelatert vold.

Jeg har også gitt ut tre krimbøker, som alle er basert på et aktuelt kriminalitetsbilde. Dette er min private side.

Hvis du vil kontakte meg, kan du gjøre det her: terje.bjoranger@gmail.com