Jeg heter Terje Bjøranger.  I mer enn tyve år har jeg arbeidet med det som kalles æreskriminalitet, eller æresrelatert vold, og har bistått i et par tusen enkeltsaker.

På disse sidene deler jeg mine erfaringer.

Eksempler på denne typen vold er tvangsekteskap og æresdrap. Men det er mye mer enn det.

I tillegg skriver jeg om temaer som menneskesmugling, og andre typer grensekryssende kriminalitet - utfordringer som følger av blant annet ulovlig migrasjon.

Hvis du selv er utsatt for æresrelatert vold, eller kjenner noen som er det, gir jeg deg noen tips på denne siden om hvordan dette kan håndteres.

Jeg er jurist, og har siden 2015 jobbet som politiadvokat i Kripos.  Fra 2010 til 2015 var jeg politiinspektør, og leder for utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt (nå Øst politidistrikt).

Tidligere har jeg jobbet som rådgiver i Utlendingsdirektoratet (2002 - 2009), hvor jeg blant annet etablerte Kompetanseteamet mot æresrelatert vold. Jeg har også jobbet i barneverntjenesten.

Jeg har også gitt ut fire krimbøker, som alle er basert på et aktuelt kriminalitetsbilde.

Dette er min private side.

Hvis du vil kontakte meg, kan du gjøre det her: terje.bjoranger@gmail.com