Grenseoverskridende

Organisert, internasjonal kriminalitet

Europa har åpne indre grenser.  Til tross for de kontrollmulighetene som likevel finnes, er det derfor enkelt å bevege seg statene i mellom - uansett hva slags mel du måtte ha i posen. Norge er attraktivt for kriminelle nettverk som vil tjene store og raske penger. Nettverk som en dag selger narkotika, og den neste dag mennesker.

Menneskesmugling og menneskehandel henger sammen, og er internasjonal "big business". BARCODE er den første av to bøker, hvor internasjonal organisert kriminalitet danner bakteppe. Den neste, BUSINESS, kom i 2019.

Menneskesmugling handler om det å, av forskjellige årsaker, bringe mennesker ulovlig inn i Norge. Dette kan være mennesker som har betalt dyrt for å forsøke å skaffe seg og familien et bedre liv. Men det kan også være tungt kriminelle som ikke kan bevege seg lovlig over en grense, og som derfor smugles inn. Menneskesmugleren bidrar, mot høy betaling, med alt fra falske reisedokumenter til en dekkhistorie overfor myndighetene. Og de følger ingen etiske retningslinjer ...

På grunn av vår høye levestandard, og tillitsbaserte samfunnsmodell, er vi et attraktivt marked for kriminelle nettverk som ønsker å gjøre store penger.

Både Barcode og Business skildrer et kynisk kriminalitetsbilde du kanskje ikke vet så mye om, men som utspilles rett ved siden av deg.

Business har et særlig fokus på overgrep mot barn - et problem som på verdensbasis er sterkt økende, og som politiet bruker mye ressurser på å bekjempe.

Har barnet ditt en smarttelefon? Husk at det har overgripere også. Utviklingen på sosiale medier har gjort det mulig for en voksen mann å fremstå som en jente på tretten år. Og han er dyktig. Sjargongen, skrivefeilene ... alt er autentisk. Du vil selv neppe klare å avsløre ham.

Ikke barnet ditt heller.

De fleste har sikker lest i mediene om såkalt "live-streaming" av overgrep mot barn i andre deler av verden. Mot et beløp, kan en person i Norge bestille reelle overgrep mot et barn som han kan følge på PC-en sin hjemme.  Internett har åpnet mange dører, dessverre har det gjort det også for overgripere og tunge kriminelle nettverk.

En av de store avisene i Norge har et slagord som heter "Virkeligheten overgår det meste". Dette passer bra også på temaet denne boka bygger på.

Menneskehandel handler om å utnytte mennesker, blant annet til prostitusjon, eller som billig, eller gratis, arbeidskraft. Mange av disse har også blitt smuglet til Norge. Et menneskeliv har for mange kun en rent økonomisk verdi.  Jeg har selv aktorert menneskesmuglersaker i retten, og vet hvor dyktige bakmennene kan være. De gjør alt for penger, er risikovillige og stiller få spørsmål.

Det finnes en del informasjon om menneskesmugling, internasjonal organisert kriminalitet og menneskehandel på internett, for de som har lyst til å lese mer.