Velkommen

-inn i min bokverden!

Jeg skriver i sjangeren krim / thriller, og hvor hver av bøkene er spunnet rundt et spesielt tema, så som æreskriminalitet, tvangsekteskap, menneskehandel, menneskesmugling, overgrep mot barn på nettet, eller fremmedkrigere / jihadister. Gå til menyen og les mer om bøkene mine under fanen bøker.

Hvorfor har jeg valgt å skrive om disse temaene? Det er flere grunner til det.

For det første er dette temaer jeg kjenner fra min jobb i politiet og utlendingsmyndighetene gjennom mange år. Jeg har jobbet med æreskriminalitet (for eksempel tvangsekteskap) i over 20 år.

For det andre er dette temaer mange har berøringsangst overfor - dette blir da min inngangsport for å sette søkelyset på dem.

For det tredje er det mer interessant å skrive om, og forhåpentligvis også å lese om, kriminalitet som er knyttet til virkeligheten. Lite slår virkeligheten …

Skrivestua
Skrivestua

Jeg skriver  ved siden av jobben som politiadvokat i Kripos. Og det er selvfølgelig ingen hemmelighet at jeg henter mye av inspirasjonen min derfra, og fra tidligere jobber i politiet og UDI. Klikk deg rundt på siden min, og sjekk ut bøkene, skrivetipsene mine, artiklene (som det blir flere av) og temasiden om æresrelatert vold. Sistnevnte har vært mitt spesialfelt i et par tiår.

God reise!