Mine bøker - og litt til

Jeg jobber som politiadvokat i KRIPOS, og skriver altså bøker ved siden av jobb. Krimbøker, selvfølgelig. Dette er min private forfatterside.

På disse sidene forteller jeg om bøkene mine, og om bakgrunnen for dem.

Alle krimbøker må ha et bakteppe. I mine bøker har jeg valgt temaer jeg har møtt i jobbsammenheng, temaer som for mange er vanskelige å forholde seg til. Æresdrap, tvangsekteskap og seksuelt misbruk av barn er noen eksempler.

I over 2o år har jeg hatt æresrelatert vold som spesialtema, og har skrevet litt om dette på disse sidene.  Dette er en utfordring som berører mange, og som dessverre ser ut til å bli mer og mer aktuelt.

Mange har lyst til å skrive. Jeg har derfor skrevet en kort artikkel med skrivetips, i håp om at det kan være til litt hjelp for dere som tenker å begynne å skrive selv. 

Jeg har også en blogg hvor jeg, med ujevne mellomrom, vil ta opp temaer som er relevante for bøkene mine. Eller rett og slett om det å skrive en bok. 

Selv om jeg jobber i politiet, står alt jeg skriver på disse sidene selvfølgelig for min egen regning.