Om denne siden / kontakt

Jeg heter Terje Bjøranger, og skriver bøker ved siden av jobben min som politiadvokat i KRIPOS. Dette er min private side, hvor hensikten er å fortelle om bøkene jeg så langt har skrevet. Jeg har også lagt inn en del  foreløpig informasjon om æresrelatert vold - en oppdatert utgave av det som tidligere lå på www.tvangsekteskap.net. Det vil komme mer om dette etter hvert.

Bøkene mine er krimbøker, i skjangeren politikrim, hvor bakteppet er kriminalitetsbildet slik det er i Norge og Europa i dag. Selv om historiene jeg forteller selvfølgelig er fiksjon.  Bøkene gis ut på Cappelen Damm forlag.

I de siste 20 årene har jeg blant annet jobbet med såkalt æresrelatert vold / kriminalitet. Mest kjent er handlinger som tvangsekteskap og æresdrap. Se kort CV lenger ned.

I tillegg til æreskriminalitet, handler bøkene om menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig innvandring og kriminalitet som knytter seg til dette. Min hovedperson, politibetjent Charlie Robertsen, blir i bøkene mine sendt inn i skyggesidene i samfunnet vårt. Det er et kronglete landskap å manøvrere seg i. Hvis du går inn og leser om bøkene mine, ser du hva dette handler om.

God lesning!

Kort CV:

  • Kommer fra Lillehammer, men bor i Lillestrøm (og ja - heier på LSK!)
  • Jurist
  • Politiadvokat i KRIPOS (fra 2015)
  • Politiinspektør - leder for utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt (nå Øst politidistrikt (fra 2010)
  • Rådgiver i Utlendingsdirektoratet (fra 2002
  • Barneverntjenesten Sagene Torshov bydel
  • Litt av hvert annet

Hvis du har kommentarer til bøkene, eller andre ting på disse sidene, ta gjerne kontakt på: